Rodzaje tworzyw sztucznych

Podstawowym czynnikiem który jest brany w klasyfikacji tworzyw sztucznych jest oczywiście to jak się zachowuje pod wpływem ogrzewania. Wyróżnia się w tym wypadku tworzywa termoplast, a także tworzywa chemoutwardzalne i termoutwardzalne, są to tak zwane duroplasty. Istnieje także podział według głównego składnika. W tym wypadku rozróżnia się tworzywa w których podstawowym składnikiem są polialkeny, żywice winylowe, żywice akrylowe, aminoplasty, fenoplasty, polimaidy, poliwęglany oraz pochodne celulozy. To oczywiście jest jedynie część z całości w jaki sposób można wyodrębnić tego rodzaju tworzywa. Współcześnie mamy do czynienia z bardzo wieloma różnymi rodzajami tworzyw sztucznych. Są one rozpowszechnione na szeroką skalę ponieważ są bardzo uniwersalne i można stworzyć z nich bardzo wiele rzeczy nadających się do użytku codziennego, od siatek na zakupy po zabawki czy obudowy telewizorów. Jednym słowem jest to rozpiętość ogromna i cały czas się powiększa.